รถทัวร์จุดจอดไชยปราการ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ไชยปราการ

รถทัวร์ไปจุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 ข, ม.4 พ, และมีบริษัทเดินรถ ไทยศรีรามทัวร์, บุษราคัมทัวร์, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร
  • จุดลง : เชียงใหม่ จุดจอด: จุดจอดไชยปราการ
Continue reading “รถทัวร์จุดจอดไชยปราการ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ไชยปราการ”